DOM / BIURO

Linia urządzeń DOM / BIURO to systemy o wysokiej efektywności energetycznej, które zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniu w obiektach mieszkaniowych i komercyjnych. Urządzenia zapewniają: grzanie, chłodzenie, przygotowanie ciepłej wody sanitarnej.


Zalety urządzeń:


ŁATWOŚĆ MONTAŻU – kompaktowe wymiary, gwarantują szybką instalację.
EFEKTYWNOŚĆ – urządzenia odznaczają się bardzo wysoką efektywnością energetyczną.
SZEROKIE ZASTOSOWANIE – systemy dedykowane do współpracy z instalacjami: ogrzewającymi budynek - chłodzącymi budynek - przygotowującymi cwu – z wymiennikiem gruntowym – z wymiennikami central wentylacyjnych.


,